Y Chess 1.10
Jak vypadá Y Chess ?
Autor: Roman Antonczyk (Rakousko)
Předchozí verze: 1.09, verze 1.10 je stejná, jen prý jsou opraveny některé chyby.
Novější verze: neznám.
Síla programu: Na Pentiu I./150MHz by se měla blížit 2100 ELO, takže si slušně zahraje i silný oddílový hráč. Jedná se o poměrně vyvážený program, kde se pamatuje jak na rychlost výpočtu, tak na kvalitu oceňovací funkce.
Srovnání: Silou hry a snadným ovládáním se podobá programu Siberian 2.15, je však přeci jen o něco lepší. Nestačí ovšem na programy Comet, Mirage a Rebel Decade (co se shareware týká). Na druhé straně program hraje zřejmě lépe než staré komerční programy, např. Zarkov 2.5, Rexchess 2.30 Complete Chess System.
Download :
Y Chess 1.10 (MujWeb)
Starší verzi 1.09 naleznete například na šachové stránce University of Pittsburgh .
Popis funkcí a ovládání: Program se dá ovládat jak myší, tak na klávesnici šipkami, nebo přímým zadáním tahů. Většina funkcí má také zkratkové kláves, níže v tabulce v závorkách.
Menu Název Popis
FILE (Alt + F) V tomto případě pouze ukončení programu a logo. Program neumí ukládat partie, poslední partii si ale "pamatuje".
Exit (Alt + X) Konec
About Vypíše číslo verze, jméno autora atp.
BOARD (Alt +B) Nastavení šachovnice.
Coordinates (Ctrl + C) Vypne/zapne zobrazení souřadnic.
Turn Board (Ctrl + T) Otočí šachovnici.
Setup Position (Ctrl + S) Stavění pozice
(P, N, L, R, Q, K) - staví danou figuru dané barvy na pole s kursorem.
Tab - změna barvy zadávaných figur
Mezerník - smaže figuru na poli kursoru.
Enter - konec stavění pozice
Esc - zrušení stavění pozice ("Cancel")
(A-H, 1-8, myš, šipky) - přesun pozice kursoru.
New Game (Ctrl +N) Nová hra.
Move (Alt + M) Ovládání samotné partie.
Hint (?) Napověz.
Play (P) Hraj.
Demo (Alt + D) Začne hrát sám proti sobě, stejnými klávesami je možné přerušit.
Undo Move Vrať tah
Redo Move Tah vpřed (při přehrávání partie).
Go To Move Jdi na tah č.(?).
OPTIONS (Alt + O) Nastavení programu.
Auto Reply (Ctrl + R) Vypnutiím lze zadávat tahy (např. ho chcete donutit hrát var. 1.e4 e5 2.f4 Sc5 atp.)
Analisys (Ctrl + A) Vypni/zapni výpis analýz na obrazovku.
Sound Vypni/zapni zvuk (jen PC speaker).
Animatio speed Rychlost provedení tahu (začátečníci, kteří nepoznáte, zda a co soupeř zahrál, nastavte co nejnižší ... )
Various Zapni/vypni "permanent brain" (výpočty i když není na tahu).
Paper Colour nastavení barev popředí (jen figury a pole šachovnice)
Ink Colour nastavení barev pozadí (jen figury a pole šachovnice)
LEVEL (Alt + L) Nastavení tempa a obtížnosti.
Infinite Nekonečný čas.
Seconds per Move Sekundy na tah.
Minutes for Game Minuty na partii.
Move in Minutes (specify) Zadej počet tahů na počet minut.
Mate in N Hledej mat v hloubce.
Fixed Depth Hloubka propočtu.
Randomizer "Náhodná" hra.
Easy Slabší hra.
Book Move Vypnout/Zapnout knihovnu zahájení.
Pseudo Legal Při aktivaci tohoto módu nehlásí šach a bere i krále ... .
Komentář: Program jako takový je autorem považován za "Postcardware", pokud se jej rozhodnete používat, měli byste autorovi poslat pohlednici na adresu:
Roman Antonczyk
Erzh. - Karl - str. 39/2/73
1220 Wien
Austria - Europe.
Pokud nebudete měnit svůj styl jen proto, že hrajete s počítačem, je program velmi vhodným sparringpartnerem. Občas se dá nachytat i na taktiku.
Zpět na:
Pavouk
Háse Pavel, os. str.
TJ Praga
PH - download
Pavučina, odkazy na vyhledávače,
pokud už Vás to u mě nebaví.
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *